Norsk Flisteknikk AS
Gamle Stavernsveien 77
3267 Larvik

Kvalitet

Vi har en forpliktelse overfor våre kunder om å levere riktig kvalitet, til riktig tid, hver gang. Denne forpliktelsen er også overordnet målsetning for vårt kvalitetsarbeid.

Kvalifikasjoner og sertifikat

⦁ Sentralgodkjenning.
⦁ Start Bank.
⦁ Skatteattest.
⦁ Norsk Standard.
⦁ HMS datablad.
⦁ Kontrollskjema.
⦁ FDV – ferdigstillelse.

Når du ønsker det lille ekstra!